De Croes: Klarinettenkonzert – Ersteinspielung!

Vlad Weverbergh, Klarinette

Henri Joseph De Croes (1758-1842):

Konzert für Klarinette und Orchester – Ersteinspielung!

Partias

Vlad Weverbergh, Klarinette
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim
Sebastian Tewinkel, Leitung

Aliud

Verlags-Nummer: ADC BH 048-2

Zum Seitenanfang